Informatiebeveiliging en AVG

Informatiebeveiliging is het beschermen van informatie tegen een breed scala aan risico’s ten einde business continuïteit te kunnen waarborgen, business risico’s te minimaliseren en de opbrengst van investeringen en business mogelijkheden te maximaliseren. 

AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat is privacy-wetgeving waaraan alle organisaties die gevestigd zijn in Nederland aan moeten voldoen. De AVG is in het Engels bekend als GDPR ofwel General Data Protection Regulation.

Informatiebeveiliging is een must voor iedere organisatie waarin vertrouwelijke informatie omgaat. De globalisering van de economie leidt tot een toenemende uitwisseling van informatie tussen organisaties (medewerkers, klanten en leveranciers), een toenemend gebruik van netwerken, zoals het interne bedrijfsnetwerk, de koppeling met netwerken van andere bedrijven en Internet.  Eén kleine, menselijke fout kan enorme gevolgen hebben voor een onderneming. 

De internationale standaard, de Code of Practice for Information Security ISO/IEC 27002:2013, is een breed gerespecteerde en gerefereerde standaard en biedt een raamwerk voor de organisatie en het management van een informatiebeveiligingsprogramma. Implementatie van een programma gebaseerd op deze standaard ondersteunt een organisatie in het voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan de huidige complexe operationele omgeving.  

In de trainingen Informatiebeveiliging wordt de definitie van het PvIB (Platform voor Informatiebeveiliging) gebruikt: Informatiebeveiliging betreft het definiëren, implementeren, onderhouden, handhaven en evalueren van een samenhangend stelsel van maatregelen die de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de (handmatige en geautomatiseerde) informatievoorziening waarborgen.  

Bij organisaties hebben directie en management vernatwoordelijkheden als het gaat om informatiebeveiliging. De vraag is dan: wie heeft welke verantwoordelijkheden?

Een andere vraag is: wat gaat degene die verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging doen om er voor te zorgen dat de beveiliging ook onder controle is.

Tijdens onze training leert u wat u moet doen om de informatiebeveiliging onder controle te krijgen.

Doelgroep zijn directieleden en managers van een organisatie.

Onderwerpen zijn:

  1. het informatiebeveiligingsproces
  2. risico-analyse en beheer
  3. AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming
  4. FG - Functionaris voor de Gegevensbescherming

Duur van de training is 1 dag. Van 09.30 uur tot 16.00 uur.

Locatie is Wageningen

Bij 4 of meer deelnemers van de zelfde organisatie is het mogelijk, in onderling overleg, om de training op een andere locatie te geven.

Investering is € 1265 excl 21% btw per deelnemer.

 

Heeft u vragen over deze training dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Dutch

Contact informatie

Dragon1 Academy

Costerweg 1a

Wageningen

Nederland 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heeft u een vraag?

Bel: 0317 41 61 90

Stuur een email

Of vul het contactformulier in.