Privacy Policy

Privacy Policy / Gebruiksvoorwaarden websites Dragon1 Netherlands BV
 
Dit document bevat alle gebruiksvoorwaarden betreffende de websites van Dragon1 Netherlands BV.
Voor elke sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.
 
Algemeen
 
Dragon1 Netherlands BV heeft de volgende websites in haar beheer:

1. dragon1.com

2. store.dragon1.com

3. academy.dragon1.com

 
Doeleinden van gebruik
 
Dragon1 Netherlands BV verwerkt uw persoonsgegevens voor
(i) uitvoering van overeenkomsten met u,
(ii) acceptatie van uw bestellingen,
(iii) relatiebeheer en
(iv) managementinformatie,
(v) product- en dienstontwikkeling en
(vi) het bepalen van de (algemene) strategie.
 
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige
en/of strafbare gedragingen gericht tegen Dragon1 Netherlands BV, haar klanten en medewerkers, alsmede
voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en
overkreditering. 
Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Dragon1 Netherlands BV en samenwerkende partners 
worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op 
basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere 
producten of diensten van Paauwe Group BV en/of over groepsvennootschappen en samenwerkende 
partners. 
Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden 
gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Dragon1 Netherlands BV en kunt u 
bellen met 0317 41 13 41, of een e-mail sturen via info@dragon1.com
 
Door de Privacy Policy en Gebruiksvoorwaarden websites van Dragon1 Netherlands BV te aanvaarden 
stemt u tevens in met de mogelijkheid dat
(i) Dragon1 Netherlands BV uw persoonsgegevens (laten) gebruikt voor credit scoring en 
(ii) Dragon1 Netherlands BV informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan BKR. 
(iii) Dragon1 Netherlands BV gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.
 
Privacy op internet en cookies
 
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site 
of e-mail van herkomst. 
We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door 
u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse 
informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en 
de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren. Om onze 
dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante 
aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer 
geplaatst. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt 
gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze 
site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site 
server die de cookies doorgeeft, is paauwe.info. De meeste browsers kunnen zodanig worden 
ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie 
ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u 
onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog 
steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of 
elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van 
onze site en diensten.
 
Website gegevens
 
Het downloaden van bestanden van de Dragon1 Netherlands BV websites houdt niet in dat er automatisch 
gebruiksrecht, kopierecht of een ander recht is verleend danwel verkregen. Alle eigendomsrechten 
van de downloads die op deze websites staan, blijven altijd bij Dragon1 Netherlands BV. Bij het downloaden 
van bijvoorbeeld software, sjablonen, checklisten, voorbeelden of artikelen moet het verlenen danwel
verkrijgen van rechten uitdrukkelijk zijn vermeld.
 
Dragon1 Netherlands BV aanvaardt geen enkel idee, concept, product of dienst o.i.d. dat door derden 
ongevraagd naar Dragon1 Netherlands BV is gemaild. Dit is van belang om te vermijden dat producten, 
diensten, ideeën, concepten en prototypes van Dragon1 Netherlands BV die lijken op ideeën, concepten, 
producten, diensten en prototypes van derden leiden tot misverstanden. Dragon1 Netherlands BV 
garanderen geen betrouwbare behandeling van documenten die ongevraagd zijn opgestuurd.
Het leechen en hotlinken van content (inhoud) is niet toegestaan. Bij herhaaldelijke pogingen Dragon1 Netherlands BV-data
te laden buiten het domein van de site zelf en/of daadwerkelijke inbreuken op de 
rechten van Dragon1 Netherlands BV, volgt naast sommatie de inbreuk te staken en gestaakt te houden, 
eventueel aangifte bij het KLPD.
 
Beveiligde server
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 
Vragen 
 
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw 
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, 
onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet 
in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. 
Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met
Dragon1 Netherlands BV. De contactgegevens vindt u op de website academy.dragon1.com onder contactgegevens.
 
 
Documentversie en versiedatum: 1.7d, 1 juni 2014     © Copyright 2013-2015, Dragon1 Netherlands BV.
Alle rechten voorbehouden.
Dutch

Contact informatie

Dragon1 Academy

Costerweg 1a

Wageningen

Nederland 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Heeft u een vraag?

Bel: 0317 41 61 90

Stuur een email

Of vul het contactformulier in.